اخذ کارت بازرگانی

ظهور فناوری اطلاعات و توسعه روزافزون اين فناوری در ابعاد خرد و كلان ، باعث تسهيل انجام هرگونه فعاليت اقتصادی، اجتماعی و …شده است. اگر علاقه مند به تجارت خارجی در سطح بين المللی هستيد، اولين و مهم ترين مطلب اخذ کارت بازرگانی است. در واقع رمز موفقيت شما به عنوان يک تاجر دريافت کارتی برای معامله با دنيای خارج است.

تعريف کارت بازرگانی در يک نگاه

هر تاجر ماهر و مجربی نيازمند مجوزی است كه به ذی نفع آن اعم از شخص حقيقی يا حقوقی اجازه داده شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد بر اساس اصلاحات و مقرراتی كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگانی از تاريخ صدور يک ساله می باشد. تمديد كارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای مدتی معين انجام می گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه می يابد.

 

اخذ کارت بازرگانی موج نو

 

کاربرد و مزايای اخذ کارت بازرگانی در تجارت

دريافت کارت بازرگانی برای همه مردم ميسر است وليکن اخذ کارت بازرگانی برای تجار و سرمايه گذاران، بازويی اجرايی و قدرتمند است. افراد به دريافت اين کارت نگاهی به عنوان پرستيژ و کلاس تجاری و صنعتی دارند. مهم ترين و رايج ترين کاربرد کارت بازرگانی در دريافت ويزای شینگن يا مولتی پل کانادا يا افزايش امتياز متقاضيان مهاجرت و کارآفرين ، کشورهای مهاجر پذير جهان است.
وجود اين کارت نشان دهنده قدرت اقتصای و تجاری است. از کاربردهای ديگر اين کارت می توان گفت که برای ثبت سفارش و ترخيص هر کالای مجاز، برای واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری گمرکی، وجود شرايط شرکت در نمايشگاه‌ های تجاری و هم چنين صادرات کليه کالاهای مجاز که دولت اعلام می کند، نيازمند اخذ کارت بازرگانی است.

انواع کارت بازرگانی

همه افراد شامل شخص حقوقی و حقيقی می توانند کارت بازرگانی دريافت کنند و از امتيازات آن بهره مند شوند وليکن کارت بازرگانی انواع مختلفی دارد.

کارت بازرگانی خدماتی

اشخاص حقوقی که در زمينه خدمات فعاليت دارند می توانند اين نوع کارت را دريافت کنند. کارت بازرگانی خدماتی فقط مختص فعاليت های خدماتی می باشد.

کارت بازرگانی تجاری

اشخاص حقوقی و حقيقی برای فعاليت های تجاری شامل واردات و صادرات، ثبت سفارش و ترخيص کالا تا واردات از مناطق آزاد،حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز می توانند کارت بازرگانی تجاری را دريافت کنند.

کارت بازرگانی توليدی/ صنعتی

اشخاص حقوقی که فقط تجهيزات کارگاهی و مواد اوليه را وارد و صادر می کنند می توانند اين نوع کارت را دريافت کنند. شايان ذکر است که کارت بازرگانی توليدی/ صنعتی مجوزی در مورد سرمايه گذاری با زمينه فعاليت توليدی است. نکته قابل توجه اين است که شرايط گرفتن کارت بازرگانی در اين حالت با کارت تجاری متفاوت است.

کارت بازرگانی موردی

اشخاص حقيقی و حقوقی که برای يک بار می خواهند کالاهای خود را ترخيص کنند از اين نوع کارت بازرگانی بهره مند می شوند. شايان ذکر است که کارت بازرگانی موردی يک بار مصرف است.

شرکت‌ های تعاونی

فعاليت هايی که برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد، شرکت های تعاونی را شکل می دهند. اخذ کارت شرکت های تعاونی ابزاری برای کمک و بهبود وضع اقتصادی است.

معافيت از داشتن کارت بازرگانی

بسياری از مشاغل هستند که نيازمند دريافت کارت بازرگانی اند وليکن سه دسته از مشاغل از اخذ کارت معاف هستند. در وافع قانون گذار مواردی را نيز بر شمرده است که برای انجام دادن آن ها نيازی به داشتن اين کارت نمی باشد.

 • پيله وران.
 • کارگران ايرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.
 • ملوانان ايرانی شاغل در شناورهايی که در بين سواحل ايران و ساير کشورها در تردد هستند.
 • شرکت تعاونی مرزنشينان.
  کالا هايی که صدور آن ها به تشخيص گمرک برای فروش نيست.

اين شرکت با عضويت ساکنان مناطق مرزی کشور تشکيل شده است. هدف از شکل گيری آن تامين نيازمندی های آنان بر اساس قانون بخش تعاونی است. اين تعاونی ها می توانند به عنوان سفيران ساکن در خطوط مرزی نقش عمده ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحريم ها داشته باشند.

شرايط گرفتن کارت بازرگانی اشخاص حقيقی

اشخاص حقيقی مانند تجار و صادرکنندگان شخصی که اقدام به دريافت کارت بازرگانی می کنند بايد بدانند که اخذ کارت بازرگانی کار مشکلی است لذا بايد هر فرد حقيقی شرايطی را داشته باشد.

 • حداقل سن فرد باید بیست و چهار سال باشد.
 • در زمينه بازرگانی يک سال سابقه داشته باشد و يا مدرک تحصيلی مربوط با نوع کارت را دريافت کند.
 • فرد حقيقی بايد سرمايه ای مناسب با حوزه فعاليت خود و محل کسب و کار را تهيه کند.
 • مستندات تسليم اظهارنامه مالياتی، دفاتر پلمپ شده و اظهارنامه ثبتی را ارئه کند.
 • در زمينه عدم استفاده غيرقانونی از کارت، در تبعيت از سياست ‌های تجاری دولت تعهد دهد. با قوانين مالی، گمرک، اداری و ساير قوانين مرتبط آشنا باشد. داراي صلاحيت اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی باشد.

شرايط گرفتن کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

در حقيقت اشخاص حقوقی همان شرکت ‌ها، کسب ‌و کار ها، اتحاديه‌ ها و تشکل ‌های مختلف هستند. شرايط آنان با اشخاص حقيقی متفاوت است.
اين اشخاص بايد پروانه کسب ‌‌و کار و مجوز فعاليت، محل اقامت و محل کار مورد تاييد را داشته و مستندات لازم در خصوص فعاليت اقتصادی را ارائه دهند. اشخاص حقوقی نبايد ورشکسته باشند و حساب جاری آنان به میزان دویست ميليون تومان باشد.

مراحل اخذ کارت بازرگانی

 • ابتدا بايد در سامانه يکپارچه کارت بازرگانی هوشمند وارد شويد و مشخصات خود را وارد کنيد. سامانه يکپارچه کارت بازرگانی هوشمند زير مجموعه سامانه اتاق بازرگانی است.
 • ثبت درخواست و مشخصات شرکت و متقاضی.
 • وارد کردن اطلاعات ثبتی مطابق با برگه اظهارنامه ثبت در سامانه يکپارچه کارت بازرگانی هوشمند.
 • ثبت اطلاعات هيئت‌ مديره و مديران عامل در سامانه.
 • تأييد فرم ‌های مورد نياز جهت صدور کارت بازرگانی.
 • انتخاب کردن حداقل يک و حداکثر سه رشته فعاليت برای واردات.
 • تهيه و اسکن مدارک مورد نياز.
 • ثبت اطلاعات فيش‌ های پرداخت.
 • بازبينی و بازنگری در فرم اطلاعات و در صورت نياز اصلاح اطلاعات تکميل‌ شده و تأييد نهايی اطلاعات.
 • در نهايت با اخذ کارت بازرگاني صادرات و واردات که بخش عمده ای از کشور را شامل می شود، باعث رونق اقتصادی می شود . در حقيقت دريافت کارت بازرگانی را می‌ توان نقطه ‌ای برای شروع تجارت و ورود به بازارهای جهانی دانست.

مدارک مورد نياز اشخاص حقوقی

 • اصل و فتوکپی مدرک تحصيلی.
 • اصل و فتوکپی کارت پايان خدمت.
 • اصل و فتوکپی کارت ملی.
 • کپی و اصل اساسنامه ی شرکت.
 • شناسه ملی شرکت.
 • اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکيل.
 • ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که در اداره ثبت شرکت تاييد و ثبت شده باشند.
 • ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص يا عام که در اداره ثبت شرکت تاييد و ثبت شده باشند.
 • اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
  کد اقتصادی.
 • اصل مفاصا حساب مالياتی، مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 • ارائه گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق.
 • اصل و فتوکپی سند مالکیت شش دانگ.
 • تاييد فرم مربوط به حساب جاری متقاضی.
 • تاييد فرم مربوط به تاييد امضاء متقاضی توسط دفترخانه.

مدارک مورد نياز اشخاص حقيقی

 • ارائه اصل و کپی کد اقتصادی جديد.
 • ارائه تاييديه ی پيش ثبت نام (از اين دو موارد تهیه ی يک مورد کافی است)
 • ارائه ی اصل و کپی مدرک توليدی معتبر از يکی از وزارت خانه های توليدی برای واحدهای توليدی الزامی است.
 • اصل و کپی سند مالکيت به نام غير و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذيل آن.
 • اصل و کپی سند مالکيت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تاييد حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی با مهر امضای رئيس شعبه.
 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم برای آقايان جهت برابر با اصل شدن و يک مورد کپی از پشت و روی آن.
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصيلی معتبر (حداقل ديپلم).
 • سه قطعه عکس شش در چهار تمام رخ، ساده با پيش ‌زمينه سفيد.
 • اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و يک مورد کپی کامل از پشت و روی آن.
 • اصل مفاصاحساب مالياتی مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 • اصل گواهی عدم سو پيشينه که از زمان صدور آن شش ماه بيشتر نگذشته باشد.
 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسيده باشد.

نکات مهم در ثبت درخواست اخذ کارت بازرگانی

اگر اطلاعات متقاضی و پرونده ناقص باشد، از طريق پيامک و پست الکترونيکی به اشخاص (حقيقی و حقوقی) اطلاع داده می شود تا وی مجددا با مراجعه به سايت به بررسی و تکميل اطلاعات و مدارک خود بپردازد.
اگر پرونده و درخواست متقاضی کامل باشد و هيچ گونه نقصی در آن ديده نشود، با پيامک و پست الکترونيکی به اشخاص اطلاع می دهند تا با در دست داشتن اصل مدارک، جهت تکميل ثبت نام به اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی يا اتاق تعاون مربوطه مراجعه کنيد.

نکته
افراد تا زمانی که کارت بازرگانی آن ها صادر نشده است يا به عبارتی تحويل داده نشده باشد،  می توانند با مراجعه مجدد از آخرين وضعيت درخواست خود، در اتاق بازرگانی، معاون و در سازمان صنعت، معدن و تجارت و ساير اتاق های مزبور اطلاعات لازم و کافی را به دست آورند.

جمع بندی
اشخاص حقيقی و حقوقی که خواهان داشتن امتيازات ويژه نسبت به مردم عادی هستند و صادرات و واردات خود را در زمينه تجارت بين الملل انجام می دهند، نيازمند کارت بازرگانی هستند. کارت بازرگانی امکان عضويت در اتاق ‌های بازرگانی و واردات محصولات مناطق آزاد کشور به داخل مرزهای کشور را به افراد می دهد. شرايط دريافت اين کارت برای هريک از افراد حقيقی و حقوقی متفاوت است. مدارک لازمه برای اخذ کارت بازرگانی نيز برای اين افراد دسته بندی شده است در نهايت با ورود به سامانه يکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و ارائه مدارک لازم دريافت کننده ی کارت بازرگانی می شويد. شايان ذکر است که اين کارت با مدت اعتبار يک الی پنج سال برای دارنده‌ی آن صادر می ‌شود. البته در صورت نياز قابل تمديد نيز می باشد و در صورت تاييد توسط وزارت بازرگانی، معتبر خواهد بود.