اخذ کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به موجب آن دارنده آن چه حقیقی چه حقوقی می تواند به موجب ماده 3 قانون تجارت صادرات و واردات به فعالیت های تجاری بپردازد. صدورکارت بازرگانی موکول به آن است که اصولا بازرگانان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشند . اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت سفارشات و ترخیص کالا و هم چنین واردات از مناطق آزاد و صادرات هر کالایی که مجاز باشد احتیاج به کارت بازرگانی دارند .
انواع کارت بازرگانی :
1. کارت خدماتی که برای اشخاص حقوقی صادر میشود.
2. کارت تجاری که در زمینه صادرات و واردات ترخیص و سفارش کالا استفاده می-شود .
3. کارت صنعتی و تولیدی برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه گذاری در زمینه تولیدی دارند صادر می شود که مواد اولیه و تجهیزات خود را وارد کند و فعالیت خود را در زمینه تولیدی آغاز کند.
4. کارت موردی که در زمینه ترخیص کالا برای افراد حقیقی و حقوقی صادر میشود و این کارت یکبار مورد استفاده قرار میگیرد.
در تعلیق کارت بازرگانی چنانچه کارت شخص حقوققی یا حقیقی مفقود یا سرقت شود بنا به تقاضای صاحب کارت و ارائه مدارک مورد نیاز کارت بازرگانی وی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی تعلیق می گردد .
مزایای اخذ کارت بازرگانی :
– صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
– صدور ویزای تجارتی
– عضویت در اتاق بازرگانی
– صدور گواهی مبدا
– ارتباط با تجار خارجی
– وارادات از مناطق آزاد
– مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
– شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
– مبادرت به امر صادرات و وادرات کالا به صورت تجاری
* از معایب کارت بازرگانی پرداخت مالیات ارزش افزوده و مالیات بر واردات کالا است.
* و اما چه کسانی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند :
به موجب ماده 7 آییننامه مربوط به صدور کارت بازرگانی اشخاصی که به علت ارتکاب به جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیدهاند همچنین ورشکستگان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نششده باشد.
و همچنین افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند و نمی توانند کارت بازرگانی اخذ کنند.

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:
1. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت
2. افتتاح حساب بانکی داخلی
3. عدم سوء پیشینه کیفری
4. داشتن حداقل 23 سال سن
5. داشتن مجوز تولیدی
6. داشتن مکان اداری تجاری با اجاره نامه هولوگرام دار
7. استخدام نبودن در سازمانهای دولتی .
شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

  1. سن مدیر عامل بالای 23 سال
  2. کارت پایان خدومت برای مدیر عامل
  3. عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیر عامل
  4. داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مدیر عامل
  5. داشتن مکان اداری تجاری با اجاره نامه هولوگرام دار برای شرکت

 ابطال کارت بازرگانی میتواند به صورت اختیاری یا اجباری باشد

– در ابطال اختیاری دارنده کارت بازرگانی با داشتن مدارک لازم به اتاق بازرگانی و یا اتاق تعاون و اداره کل صادرات و واردات وزارت بازرگانی در تهران یا بازرگانی استانها مراجعه کرده و تقاضای ابطال کارت بازرگانی خود را می کند.
– در ابطال اجباری به موجب ماده 30 قانون تجارت امور گمرکی ایران اگر دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شده علاوه بر مجازات محکوم به ابطال کارت بازرگانی می گردد در این صورت کارت شخص بازرگان به طور موقت یا دایم باطل میشود.