ثبت شرکت پيمانکاری

ثبت شرکت موج نو

برای ثبت و تاسيس هر گونه شرکت لازم است مراحلی طی گردد تا به نحوه قانونی، فعاليت های شرکت صورت پذيرد. از رايج ترين شرکت های کسب و کار، شرکت پيمانکاری است. اين نوع شرکت طرفداران خاص خود را دارد. عموما افراد سهام دار و سرمايه گذاران اقدام به ثبت شرکت های پيمانکاری می کنند. اين دسته از شرکت ها به علت ماهيت خود حتی با وجود تحريم ها و موانع اقتصادی می توانند کارکردهای خود را حفظ کنند. در اين مقاله انواع شرکت های پيمانکاری و نحوه ی ثبت آن ها در سازمان ثبت شرکت به طور کامل ارائه می گردد.

 

شرکت های پيمانکاری از منظر قانونی

شرکت پيمانکاری در واقع مجموعه ای است که می تواند قراردادی را با افراد حقيقی و يا حقوقی جهت انجام کليه امور عمرانی و پيمانکاری شامل (تهيه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و….) منعقد  گرداند. البته در مواردی شرکت طرف قرار داد، جهت نظارت بر کار طرف مقابل، ناظر و يا ناظرينی را انتخاب می کند.
به عبارت ديگر می توان گفت شرکت های پيمانکاری در زمينه طراحی، نظارت، محاسبه، مشاوره و اجرای کليه ی امور عمرانی و پيمانکاری نفت، گاز و پتروشيمی، ابنيه، تاسيسات، برق، فضای سبز پارک و … فعاليت می کنند.
به عبارت ديگر می توان گفت پيمانکاران با تعيين مبالغی در زمان مشخص بنا بر قرار داد، عهده دار امور محوله از سوی مشتريان خود می شوند.
بر اساس آيين نامه طبقه بندی و تشخيص صلاحیت پيمانکار سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و به استناد ماده (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351_ منظور از پيمانکار شخص حقيقی يا حقوقی است که برای انجام کار، طبق مقررات و شرايط مندرج در این آيين نامه، گواهينامه صلاحيت پيمانکاری دريافت کرده باشد.
بر اساس ماده 2 اين آيين نامه برای تشخیص صلاحیت پيمانکاران لازم است که برای کار در طرح ها و پروژه های زير گواهينامه دريافت می کنند:

 • تمام يا بخشی از منابع مالی آنها از بودجه عمومی دولت تأمين شده باشد.
 •  طرح هایی که تأمين مالی و يا اجرای آنها در داخل يا خارج کشور نياز به تضمين يا تسهيلات دولتی داشته باشد.
  پيمانکاری که پس از ثبت شرکت ها و مالکيت های صنعتی و يا در اداره ثبت اسناد، با داشتن شرايط لازم، گواهينامه صلاحيت پيمانکاری را دريافت کرده باشد، پيمانکار حقوقی است. در مقابل فردی که با داشتن شرايط لازم، گواهينامه صلاحيت پيمانکاری دريافت کرده باشد، پيمانکار حقيقی است.

 انواع شرکت های پيمانکاری و رتبه بندی آن ها

بر اساس آيين نامه معاونت راهبردی نهاد رياست جمهوری، شرکت های پيمانکاری به 11 گروه اصلی تقسيم می شود:

 • ساختمان (امور پيمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنيه اعم از چوبی، آجری،
  سنگی، بتنی و فلزی و ساير موارد).
 • راه و ترابری (امور پيمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظير جاده های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، راه های ريلی، باند فرودگاه و مواردی از اين قبيل).
 • صنعت و معدن (امور پيمانکاری مربوط به صنايع غذايی ، نساجی، صنايع نفت و گاز، صنايع فلزی، دارويی و ساير موارد).
 • تاسيسات و تجهيزات (امور پيمانکاری مربوط به خطوط انتقال، تأسيسات مکانيکی، شبکه های رايانه ای و ساير موارد).
 • کشاورزی (امور پيمانکاری در زمينه جنگل کاری و درخت کاری، آبياری، بهسازی و اصلاح اراضی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثير ماهی، مالچ پاشی و تثبيت شن روان، عمليات به زراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژيک، مرتع داری و ايجاد مراتع دست کاشت، کارهای دامپزشکی، ايجاد فضای سبز و نگهداری آن، کارهای دامپروری شامل (مرغ داری، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شيلات و آبزيان و نظاير آن).

آب (امور پيمانکاری مربوط به ساخت سيستم ها و تصفيه خانه های آب و فاضلاب، سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و ساير موارد).

مرمت آثار باستانی (امور پيمانکاری مربوط به حفظ اثار باستانی، احيا کردن فضا های تاريخی به لحاظ کالبدی، ساختاری و عملکردی و ساير موارد).
کاوش های زمينی (امور پيمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، کاوش های دريايی، کاوش های غير مستقيم).
ارتباطات (امور پيمانکاری مربوط به مخابرات صوتی ، تصويری و ساير موارد).
نفت و گاز(امور پيمانکاری مربوط به استخراج و انتقال نفت و گاز و ساير موارد).
نيرو (امور پيمانکاری مربوط به توليد، توزيع و انتقال نيرو و نظير آن).

رتبه بندی يک معيار تشخيص صلاحيت می باشد که توسط معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می گردد. در حقيقت هر شرکت و سازمان دولتی برای انعقاد قراردادهای خود نيازمند رتبه بندی می باشد. بعد از آگاهی از شرايط و رده های رتبه بندی، دريافت گواهينامه تشخيص صلاحيت پيمانکاری لازم و ضروری است. معيارهای تشخيص صلاحيت پيمانکاران عبارت است از:

 • ارزشيابی
 • تخصص و تجربه
 • توان مالی

رتبه بندی شرکت های پيمانکاری، در 11 رشته معرفی شده و در پايه های 1_2_3_4_5 تعريف می گردد که بالاترين رتبه، رتبه ی 1 و پايين ترين رتبه، رتبه ی 5 می باشد. شايان ذکر است که عوامل متعددی در تعيين نمودن رتبه برای يک شرکت پيمانکاری تاثيرگذار هستند. به عنوان مثال می توان گفت، يکی از مهم ترين عوامل موثر در کسب رتبه بالا در رتبه بندی شرکت های پيمانکاری تعداد نيروهای متخصص فنی و مهندسی موجود در اعضای هيئت مديره می باشد. در نتيجه اگر به دنبال رتبه بهتر برای شرکت خود هستيد، بهتر است اکثريت اعضا هيئت مديره دارای حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی در رشته مرتبط، سابقه کاری مربوط به رشته مهندسی مربوطه و يا مديريت باشند.
شرايط عمومی تعيين صلاحيت و دريافت گواهی رتبه شرکت ها به صورت زير می باشد:

 • شرکت مزبور در سازمان ثبت شرکت ها ثبت گردد.
 • طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسي، مديران شرکت به هيچ وجه کارمند دولت نباشند.
 • شرکت واجد شرايط و امتيازات لازم برای تعيين صلاحيت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستور العمل‌ های لازم باشد.
 • سابقه كار مفيد و مرتبط مدير عامل و اعضاء هيات مديره موظف بر اساس جداول ۱-۷ آيين نامه ضروری می باشد.
  ذکر مشخصات شركت (شامل شناسه ملی شركت، نام كامل ثبتی شركت، شماره ثبت، نام اختصاری، محل ثبت، تاريخ تاسيس، كد اقتصادی و …) در فرم ثبت نام الزامی است.
 • ذکر مشخصات محل شركت (شامل كشور/ استان/ شهر، آخرين آدرس ثبتی، دفتر مركزی، كد پستی، تلفن همراه مدير عامل، نمابر و …) در فرم ثبت نام الزامی است.
 • ذکر مشخصات سهامداران شركت (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، درصد و نوع سهام، مدارج تحصيلی، سوابق كاری و …) و همچنين مشخصات اعضاي هيئت مديره (شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، كد ملی، سمت، مدارج تحصيلی و سوابق كاری) نيز لازم می باشد.
 • فايل اسكن شده صفحه اول اساسنامه و اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتی شركت از مدارک لازم است.
 • در نهايت اطلاعات مربوط به تجربه كاری پيمانكار (شامل پروژه های انجام شده، نوع پيمان، موضوع پيمان، شماره قرارداد، تاريخ انعقاد قرارداد، نام كارفرما و ..)، درصد رشته های استفاده شده در هر قرارداد، جمع حق بيمه ماهانه پرداختی (و يا رسيد دريافت ليست تامين اجتماعی (در ۳۶ ماه اخير) بايد جمع آوری و تکميل گردد.

ثبت شرکت پيمانکاری

برای به ثمر رساندن فعاليت های خود لازم است شرکت و نوع کسب و کارتان را در قالب یک شخصیت حقوقی به ثبت برسانيد. زمانی که شرکت خود را ثبت کنيد، تمامی فعاليت ها و کارکرد شرکت به صورت قانونی و با استناد به موازين قانون امکان پذير است. در حقيقت مخاطبين و مشتريان به دنبال شرکت هايی مطمئن و حرفه هستند که ثبت شرکت از مهم ترين گام های جذب مشتری و پيشرفت در بازار است.
براي ثبت شرکت پيمانکاری ابتدا قالب و نوع فعاليت آن تعيين می گردد. دو نوع شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئوليت محدود از رايج ترين قالب های شرکت پيمانکاری می باشد. البته شايان ذکر است که انتخاب نوع ثبت شرکت های پيمانکاری اکثرا با قالب ثبت سهامی خاص انجام می گردد.
سهامداران شرکت های سهامی خاص موظف هستند 35 درصد از سرمايه اوليه شرکت خود را در بانک به نام شرکت واريز نمايند. به همين علت شرکت های پيمانکاری در قالب سهامی خاص اعتبار بيشتری در گرفتن وام و تسهيلات بانکی، انعقاد قراردادهای پيمانی و اجرايی و شرکت در مزايده و مناقصه ها نزد شرکت های مناقضه گذار را دارند.
بعد از ثبت شرکت پيمانکاری، توانايی شرکت آزمايش می شود. لذا تنها ثبت شرکت برای کسب مزيت و سود در دنيای خارج کافی نيست. در نتيجه می توان گفت توانايی شرکت در انجام خدمات و تخصص اعضای آن حائز اهميت است.

شرايط شرکت های پيمانکاری در قالب سهامی خاص عبارت است از:

 • حداقل 3 نفر عضو و دو نفر بازرس هستند و آن ها نمی توانند از اعضا باشند.
 • طبق آنچه که گفته شد لازم است حداقل 35 درصد سرمايه اوليه شرکت را در يکی از بانک های کشور سپرده گذاری کنند.
 • حداقل سرمايه برای شرکت صد هزار تومان می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های پيمانکاری به صورت سهامی خاص.

تکميل و ارائه فرم تعيين نام شرکت.
تکميل و ارائه فرم مشخصات اعضاء( شامل تعيين سمت مديران و سهامداران، ميزان سهم هريک از آن ها).
دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت.
4. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کليه سهامداران و بازرسين برابر با اصل (معمولا اين اعضا حداقل 5 نفر هستند).
5. گواهی عدم سو پيشينه کيفری برای تمامی اعضای هيئت مديره و بازرسين از اداره تشخيص هويت.
6. سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط اعضا به امضا رسيده باشد.
7. سند اقرارنامه عدم حضور همزمان مديرعامل شرکت در ساير شرکت‌ ها.

مراحل ثبت شرکت پيمانکاری در قالب سهامی خاص

پس از جمع آوری و تکميل مدارک، بايد تمامی مدارک را به اداره ثبت تحويل داد. نام پيشنهادی که برای شرکت خود انتخاب کرده ايد را به عنوان نام اوليه ارائه دهيد. پس از ۴ روز که نام نهايی تاييد شد، می بايست پرونده ی تاييد شده از اداره ی ثبت تحويل و ارسال گردد و در ادامه ی اين فرآيند حساب بانکی ای به نام شرکت افتتاح گردد. سپس فيش بانکی و نامه ی پلمپ شده بانک را دريافت و به اداره ی ثبت ارسال شود.
در نهايت اداره ثبت موضوع شرکت را تاييد خواهد کرد. بعد از ۷ روز از شروع روند، می بايست فرآنيد دفترنويسی آغاز شود. آگهی تاسيس شرکت بعد از ۱۵ روز توسط پست ارسال می شود.

مزايای ثبت شرکت پيمانکاری با نوع سهامی خاص

اين نوع شرکت پيمانکاري مناسب براي موسسين با تعداد بالا است. در واقع به سهولت نسبي جهت انتقال سهام و خريد و فروش سهام خواهيم رسيد. اي نوع شرکت داراي اعتبار و اطمينان در مواجه با شرکت های خارجی، اعطای وام، تسهيلات و مزايای بانکی است. براي مديريت بهتر و سودمندي بازرسين تعيين مي شوند.
_ شرايط شرکت هاي پيمانکاري در قالب مسئوليت محدود عبارت است از :
الف) حداقل اعضای شرکت 2 نفر بايد باشند.
ب) سرمايه اوليه شرکت لازم است حداقل 1.000.000 ريال باشد.
پ) می بایست شرکت پيمانکاری تعهد نامه پرداخت کل سرمايه را ارائه نمايد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های پيمانکاری به صورت مسئوليت محدود.

 •  کپی مدارک شناسايی اعم ازشناسنامه و کارت ملی.
 •  اصل گواهی عدم سوء پيشينه
 •  مجوز در صورت نياز
 •  امضای اقرارنامه
 •  دو نسخه از صورتجلسه ی مجمع عمومی و موسسين و هيئت مديره.
 •  تکميل فرم تقاضانامه (در دو نسخه)، اساسنامه (در دو نسخه) و شرکتنامه.

مراحل ثبت شرکت پيمانکاری در قالب مسئوليت محدود

بعد از جمع آوری و تکميل مدارک فوق به اداره ثبت می توان مراجعه کرد. شايان ذکر است که به همراه داشتن شرکت نامه، اساسنامه و صورت جلسه الزامی است. پس از ثبت درخواست خود، حق الثبت و حق تعيين نام را به حساب اداره ثبت شرکت ها واريز نماييد.

مزايای ثبت شرکت پيمانکاری با نوع مسئوليت محدود:

در حقيقت اين نوع شرکت به جهت آن که با داشتن حداقل 2 عضو می تواند به ثبت برسد، آسان تر از شرکت پيمانکاری با سهامی خاص است. نيازمند تعيين بازرسين نمی باشد مگر اينکه تعداد اعضا به بيش از 12 نفر برسد. پتانسيل شروع مجدد با نام و موضوع جديد برای فعاليت های ديگری برخلاف بقيه ی انواع شرکت های پيمانکاری را دارد.

هزينه ثبت شرکت های پيمانکاری

با توجه به مراحل مختلفی که برای هر نوع شرکت پيمانکاری لازم است طی شود، هزينه های مختلفی صورت می گيرد. اگر شرکت های پيمانکاری بخواهند ثبت شرکت را به موسسات ثبتی بسپارند می بايست کارمزد بيشتری در قالب حق ثبت و حق ‌الوکاله پرداخت کنند. اما بدون در نظر گرفتن اين موسسات ثبتی می توان ميزان هزينه را تخمين زد. شايان ذکر است که تمامی هزينه های ذکر شده به صورت تقريبی هستند و به مرور زمان تغييرات تعرفه ‌ای منجر به افزايش يا کاهش هزينه ها می گردد.
هزينه های ثبت شرکت پيمانکاری عموما به صورت زير می باشد:

 • پرداخت هزينه پست مدارک به اداره ثبت شرکت ‌ها (حدود ۳۰ هزار تومان)
 • پرداخت هزينه حق ‌الثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ‌ها (حدود ۵ درصد از سرمايه اوليه شرکت)
 • پرداخت هزينه مالياتی ابطال تمبر (مبلغ ناچيزی در حدود نيم در هزار از ارزش سهام شرکت)
 • پرداخت هزينه ثبت آگهی در روزنامه رسمی (مبلغی متغير که بستگی به تعداد حروف آگهی دارد، در حدود ۳۰۰ هزار تومان)
 • پرداخت هزينه چاپ آگهی تاسيس شرکت در روزنامه کثيرالانتشار (مبلغی متغير که بستگی به ابعاد کادر آگهی دارد، در حدود ۳۰۰ هزار تومان)
 •  پرداخت هزينه پلمپ دفاتر شرکت برای امور مالياتی (حدود ۳۰۰ هزار تومان)