اخذ کارت بازرگانی

ظهور فناوری اطلاعات و توسعه روزافزون اين فناوری در ابعاد خرد و كلان ، باعث تسهيل انجام هرگونه فعاليت اقتصادی، اجتماعی و …شده است. اگر علاقه مند به تجارت خارجی در سطح بين المللی هستيد، اولين و مهم ترين مطلب اخذ کارت بازرگانی است. در واقع رمز موفقيت شما به عنوان يک تاجر دريافت کارتی برای معامله با دنيای خارج است.

تعريف کارت بازرگانی در يک نگاه

هر تاجر ماهر و مجربی نيازمند مجوزی است كه به ذی نفع آن اعم از شخص حقيقی يا حقوقی اجازه داده شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد بر اساس اصلاحات و مقرراتی كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگانی از تاريخ صدور يک ساله می باشد. تمديد كارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای مدتی معين انجام می گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه می يابد.

 

اخذ کارت بازرگانی موج نو

 

کاربرد و مزايای اخذ کارت بازرگانی در تجارت

دريافت کارت بازرگانی برای همه مردم ميسر است وليکن اخذ کارت بازرگانی برای تجار و سرمايه گذاران، بازويی اجرايی و قدرتمند است. افراد به دريافت اين کارت نگاهی به عنوان پرستيژ و کلاس تجاری و صنعتی دارند. مهم ترين و رايج ترين کاربرد کارت بازرگانی در دريافت ويزای شینگن يا مولتی پل کانادا يا افزايش امتياز متقاضيان مهاجرت و کارآفرين ، کشورهای مهاجر پذير جهان است.
وجود اين کارت نشان دهنده قدرت اقتصای و تجاری است. از کاربردهای ديگر اين کارت می توان گفت که برای ثبت سفارش و ترخيص هر کالای مجاز، برای واردات از مناطق آزاد، مبادرت به حق العمل کاری گمرکی، وجود شرايط شرکت در نمايشگاه‌ های تجاری و هم چنين صادرات کليه کالاهای مجاز که دولت اعلام می کند، نيازمند اخذ کارت بازرگانی است.

انواع کارت بازرگانی

همه افراد شامل شخص حقوقی و حقيقی می توانند کارت بازرگانی دريافت کنند و از امتيازات آن بهره مند شوند وليکن کارت بازرگانی انواع مختلفی دارد.

کارت بازرگانی خدماتی

اشخاص حقوقی که در زمينه خدمات فعاليت دارند می توانند اين نوع کارت را دريافت کنند. کارت بازرگانی خدماتی فقط مختص فعاليت های خدماتی می باشد.

کارت بازرگانی تجاری

اشخاص حقوقی و حقيقی برای فعاليت های تجاری شامل واردات و صادرات، ثبت سفارش و ترخيص کالا تا واردات از مناطق آزاد،حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز می توانند کارت بازرگانی تجاری را دريافت کنند.

کارت بازرگانی توليدی/ صنعتی

اشخاص حقوقی که فقط تجهيزات کارگاهی و مواد اوليه را وارد و صادر می کنند می توانند اين نوع کارت را دريافت کنند. شايان ذکر است که کارت بازرگانی توليدی/ صنعتی مجوزی در مورد سرمايه گذاری با زمينه فعاليت توليدی است. نکته قابل توجه اين است که شرايط گرفتن کارت بازرگانی در اين حالت با کارت تجاری متفاوت است.

کارت بازرگانی موردی

اشخاص حقيقی و حقوقی که برای يک بار می خواهند کالاهای خود را ترخيص کنند از اين نوع کارت بازرگانی بهره مند می شوند. شايان ذکر است که کارت بازرگانی موردی يک بار مصرف است.

شرکت‌ های تعاونی

فعاليت هايی که برای ارائه خدمات و تولید و امکانات رفاهی، اقشار کم درآمد را تحت پوشش خود قرار می دهد، شرکت های تعاونی را شکل می دهند. اخذ کارت شرکت های تعاونی ابزاری برای کمک و بهبود وضع اقتصادی است.

معافيت از داشتن کارت بازرگانی

بسياری از مشاغل هستند که نيازمند دريافت کارت بازرگانی اند وليکن سه دسته از مشاغل از اخذ کارت معاف هستند. در وافع قانون گذار مواردی را نيز بر شمرده است که برای انجام دادن آن ها نيازی به داشتن اين کارت نمی باشد.

 • پيله وران.
 • کارگران ايرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار.
 • ملوانان ايرانی شاغل در شناورهايی که در بين سواحل ايران و ساير کشورها در تردد هستند.
 • شرکت تعاونی مرزنشينان.
  کالا هايی که صدور آن ها به تشخيص گمرک برای فروش نيست.

اين شرکت با عضويت ساکنان مناطق مرزی کشور تشکيل شده است. هدف از شکل گيری آن تامين نيازمندی های آنان بر اساس قانون بخش تعاونی است. اين تعاونی ها می توانند به عنوان سفيران ساکن در خطوط مرزی نقش عمده ای در توسعه اقتصادی کشور مخصوصا در زمان تحريم ها داشته باشند.

شرايط گرفتن کارت بازرگانی اشخاص حقيقی

اشخاص حقيقی مانند تجار و صادرکنندگان شخصی که اقدام به دريافت کارت بازرگانی می کنند بايد بدانند که اخذ کارت بازرگانی کار مشکلی است لذا بايد هر فرد حقيقی شرايطی را داشته باشد.

 • حداقل سن فرد باید بیست و چهار سال باشد.
 • در زمينه بازرگانی يک سال سابقه داشته باشد و يا مدرک تحصيلی مربوط با نوع کارت را دريافت کند.
 • فرد حقيقی بايد سرمايه ای مناسب با حوزه فعاليت خود و محل کسب و کار را تهيه کند.
 • مستندات تسليم اظهارنامه مالياتی، دفاتر پلمپ شده و اظهارنامه ثبتی را ارئه کند.
 • در زمينه عدم استفاده غيرقانونی از کارت، در تبعيت از سياست ‌های تجاری دولت تعهد دهد. با قوانين مالی، گمرک، اداری و ساير قوانين مرتبط آشنا باشد. داراي صلاحيت اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی باشد.

شرايط گرفتن کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

در حقيقت اشخاص حقوقی همان شرکت ‌ها، کسب ‌و کار ها، اتحاديه‌ ها و تشکل ‌های مختلف هستند. شرايط آنان با اشخاص حقيقی متفاوت است.
اين اشخاص بايد پروانه کسب ‌‌و کار و مجوز فعاليت، محل اقامت و محل کار مورد تاييد را داشته و مستندات لازم در خصوص فعاليت اقتصادی را ارائه دهند. اشخاص حقوقی نبايد ورشکسته باشند و حساب جاری آنان به میزان دویست ميليون تومان باشد.

مراحل اخذ کارت بازرگانی

 • ابتدا بايد در سامانه يکپارچه کارت بازرگانی هوشمند وارد شويد و مشخصات خود را وارد کنيد. سامانه يکپارچه کارت بازرگانی هوشمند زير مجموعه سامانه اتاق بازرگانی است.
 • ثبت درخواست و مشخصات شرکت و متقاضی.
 • وارد کردن اطلاعات ثبتی مطابق با برگه اظهارنامه ثبت در سامانه يکپارچه کارت بازرگانی هوشمند.
 • ثبت اطلاعات هيئت‌ مديره و مديران عامل در سامانه.
 • تأييد فرم ‌های مورد نياز جهت صدور کارت بازرگانی.
 • انتخاب کردن حداقل يک و حداکثر سه رشته فعاليت برای واردات.
 • تهيه و اسکن مدارک مورد نياز.
 • ثبت اطلاعات فيش‌ های پرداخت.
 • بازبينی و بازنگری در فرم اطلاعات و در صورت نياز اصلاح اطلاعات تکميل‌ شده و تأييد نهايی اطلاعات.
 • در نهايت با اخذ کارت بازرگاني صادرات و واردات که بخش عمده ای از کشور را شامل می شود، باعث رونق اقتصادی می شود . در حقيقت دريافت کارت بازرگانی را می‌ توان نقطه ‌ای برای شروع تجارت و ورود به بازارهای جهانی دانست.

مدارک مورد نياز اشخاص حقوقی

 • اصل و فتوکپی مدرک تحصيلی.
 • اصل و فتوکپی کارت پايان خدمت.
 • اصل و فتوکپی کارت ملی.
 • کپی و اصل اساسنامه ی شرکت.
 • شناسه ملی شرکت.
 • اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکيل.
 • ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که در اداره ثبت شرکت تاييد و ثبت شده باشند.
 • ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص يا عام که در اداره ثبت شرکت تاييد و ثبت شده باشند.
 • اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
  کد اقتصادی.
 • اصل مفاصا حساب مالياتی، مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 • ارائه گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق.
 • اصل و فتوکپی سند مالکیت شش دانگ.
 • تاييد فرم مربوط به حساب جاری متقاضی.
 • تاييد فرم مربوط به تاييد امضاء متقاضی توسط دفترخانه.

مدارک مورد نياز اشخاص حقيقی

 • ارائه اصل و کپی کد اقتصادی جديد.
 • ارائه تاييديه ی پيش ثبت نام (از اين دو موارد تهیه ی يک مورد کافی است)
 • ارائه ی اصل و کپی مدرک توليدی معتبر از يکی از وزارت خانه های توليدی برای واحدهای توليدی الزامی است.
 • اصل و کپی سند مالکيت به نام غير و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذيل آن.
 • اصل و کپی سند مالکيت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه).
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تاييد حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی با مهر امضای رئيس شعبه.
 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
 • اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم برای آقايان جهت برابر با اصل شدن و يک مورد کپی از پشت و روی آن.
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصيلی معتبر (حداقل ديپلم).
 • سه قطعه عکس شش در چهار تمام رخ، ساده با پيش ‌زمينه سفيد.
 • اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و يک مورد کپی کامل از پشت و روی آن.
 • اصل مفاصاحساب مالياتی مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 • اصل گواهی عدم سو پيشينه که از زمان صدور آن شش ماه بيشتر نگذشته باشد.
 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسيده باشد.

نکات مهم در ثبت درخواست اخذ کارت بازرگانی

اگر اطلاعات متقاضی و پرونده ناقص باشد، از طريق پيامک و پست الکترونيکی به اشخاص (حقيقی و حقوقی) اطلاع داده می شود تا وی مجددا با مراجعه به سايت به بررسی و تکميل اطلاعات و مدارک خود بپردازد.
اگر پرونده و درخواست متقاضی کامل باشد و هيچ گونه نقصی در آن ديده نشود، با پيامک و پست الکترونيکی به اشخاص اطلاع می دهند تا با در دست داشتن اصل مدارک، جهت تکميل ثبت نام به اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی يا اتاق تعاون مربوطه مراجعه کنيد.

نکته
افراد تا زمانی که کارت بازرگانی آن ها صادر نشده است يا به عبارتی تحويل داده نشده باشد،  می توانند با مراجعه مجدد از آخرين وضعيت درخواست خود، در اتاق بازرگانی، معاون و در سازمان صنعت، معدن و تجارت و ساير اتاق های مزبور اطلاعات لازم و کافی را به دست آورند.

جمع بندی
اشخاص حقيقی و حقوقی که خواهان داشتن امتيازات ويژه نسبت به مردم عادی هستند و صادرات و واردات خود را در زمينه تجارت بين الملل انجام می دهند، نيازمند کارت بازرگانی هستند. کارت بازرگانی امکان عضويت در اتاق ‌های بازرگانی و واردات محصولات مناطق آزاد کشور به داخل مرزهای کشور را به افراد می دهد. شرايط دريافت اين کارت برای هريک از افراد حقيقی و حقوقی متفاوت است. مدارک لازمه برای اخذ کارت بازرگانی نيز برای اين افراد دسته بندی شده است در نهايت با ورود به سامانه يکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و ارائه مدارک لازم دريافت کننده ی کارت بازرگانی می شويد. شايان ذکر است که اين کارت با مدت اعتبار يک الی پنج سال برای دارنده‌ی آن صادر می ‌شود. البته در صورت نياز قابل تمديد نيز می باشد و در صورت تاييد توسط وزارت بازرگانی، معتبر خواهد بود.

چگونه برند خود را ثبت کنيم؟

هر بازرگانی که براي ارائه محصول خود در بازار به دنبال فرصتی جهت شناخته شدن است، می تواند برای محصول خود، ثبت برند مخصوصی کند. سرمايه گذاران نيز اگر تصميم به ثبت برند يا لوگوی خاص خود را دارند و می خواهند شانس خود را در دنيای خارج محک بزنند، طبیعتا نیاز دارند مراحل لازم در این زمینه را طی کنند. به این طریق که باید برند مورد نظر را طبق قانون در اداره ی ثبت شرکت ها و علائم به ثبت رساند.

 

تعريف جهانی برند تجاری

تعريف های متعددی برای عبارت برند  مطرح شده است. انجمن بازاریابی آمریکایی برند را اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از این ها می داند که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان به کار می رود. به طور خلاصه برند موجب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. برند در حقیقت تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگی ها، مزایا و خدمات خاصی به خریداران است.
به زبان ساده می توان گفت، برند نمادی از کيفيت و ابزاری برای آگاه ساختن مردم از اين موضوع است که شرکت چه محصولاتي را ارائه می دهد.
برند پيمانی از طرف توليد کننده به مشتريان است و علاوه براينکه اطلاعات کافی و مشخصی را در مورد سازمان و کالا به مشتريان ارائه می کند ، اطمينان می دهد که آن محصول خاص و نمونه است. کوکاکولا ، بی ام و ، مک دونالد ، آديداس و… از برند های معروف و جهانی هستند.
برای اينکه در کسب و کار خود مطرح شويد و در بازارهای رقابتی ممتاز باشيد، برند تجاری خود را به ثبت برسانيد.

انواع برند تجاری

برای درک برند و فعاليت برند سازی، شناخت انواع برند حائز اهميت است. تنوع برندها در جهان بسيار چشمگير است. هرچه قدر برند شما قدرت بيشتری داشته باشد، اعتماد و اطمينان مشتريان نسبت به محصولات بيشتر است. در نتيجه قدرت يک برند تاثير گذارتر از تعداد آن در بازار است.

برند جهانی

در نگاه کلی، برندهای جهانی می توانند صرفه های اقتصادی در تحقیقات و توسعه، تولید، منبع یابی و بازاریابی خلق کنند. علاوه بر این، برندهای جهانی سریع تر وارد بازارهای خارجی می شوند زیرا زمان کم تری برای تغییرات محلی که باید ایجاد شوند صرف می کنند. برند جهانی برندی است که از نام و لوگوی یکسان، استفاده می کند، دارای آگاهی، دسترسی و پذیرش در مناطق متعدد جهان است. حدود یک سوم دیدگاه ها به برندهای جهانی تأکید بر فروش های بین المللی آن ها دارد.

برند شخصی

این نوع برندینگ در بین سیاستمداران، ورزشکاران و افراد مشهور بسیار رایج است. برند شخصی باعث می ‌شود که افراد مشهور بتوانند تصویر خوبی از خود را در معرض دید عموم قرار دهند.
براي پياده سازی يک برند شخصی يا پرسونال برندينگ، نياز به پلتفرم مخصوص و منحصر به فرد داريد.
اينکه شما از چه ابزاری برای طرح برند و توسعه کسب و کار خود استفاده کنيد، به شما بستگی دارد. بسياری سراغ راه اندازی وب سايت ها و شبکه های اجتماعی می روند تا تعامل بيشتری با مخاطبين برقرار کنند.

برند عمومی

در حقیقت برند عمومی تمامی برندهای مربوط به خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت را در بر می گیرد. البته لازم به ذکر است که این گونه نهادها قبل از اینکه به برند احتیاج داشته باشند به توسعه ی نمادی اطمینان بخش نیاز دارند تا از برندهای بخش خصوصی قابل تمایز باشند. مثال بارز آن برند گوگل است که با اینکه به بخش خصوصی وابسته است ولی تمام ابعاد زندگی ما را تحت شعاع قرار داده است.

برند لوکس

بعضی از کارآفرینان و صاحبان برند علاقه‌ مند هستند که با ساختن برندهای لوکس به درآمد بالايی برسند. یک برند لوکس، برندی است که ارزشی فراتر از رفع نیازها و ضروریات عادی زندگی برای مصرف ‌کنندگان خود خلق می ‌کند. برندهای لوکس به دلیل ویژگی ‌های خاص خود از سایر برندها متمایز هستند و به همین دلیل خرید آن ‌ها همانند یک سرمایه ‌گذاری است. شايان ذکر است که هر برند گران قيمتی صرفا برند لوکس نمی باشد.

برند فرقه

این برند پیرامون هواداران یک فرد، گروه، یا محصول در یک جامعه شکل می گیرد. این برندها جنگ و ستیز علیه سایر برندها را مدنظر دارند. دلیل رقابت این برند با سایرین، ناشی از دلایل گروه مدارانه حاصل از نحوه نگرش آنان است. حضور رقیب یا نیاز بازار براي هواداران و مخاطبان اين برند مهم نمی باشد.

برند سرمایه گذار

سرمایه گذاران و شرکت های سهامی عام برای افزايش شهرت در بازار سهام، با ترکیب برنامه های مالی و استراتژیک به ثبت برند خود می پردازند. برای برندينگ شدن در اين حوزه بايد استراتژی های متفاوت و منحصر به فردی را در نظر بگيريد.

 برند جغرافیایی

این نوع برند تجاری برای خدمات و محصولاتی که مختص منطقه ‌ای خاص ‌اند، استفاده می‌ شود. از برند جغرافیایی معمولاً در صنعت گردشگری استفاده می ‌شود.

مهم ترين مولفه ها در برندينگ

برای موفقيت در حوزه برندينگ قبل از شروع هر گونه سرمايه گذاری، از عوامل مهم و موثر بر برندينگ اطلاعات لازم را به دست آوريد.
مهمترين عوامل موثر عبارتند از:

هدف شرکت

انتخاب هدف مناسب می تواند يک نيروی محرک برای تمايز بخشيدن کسب و کار شما با ساير رقبا باشد. هر چه قدر اهداف شما مشخص و روشن باشد، انگيزه و نيرو کارکنان نيز بيشتر است.

انسجام

قبل از برندسازی تصور کنيد که آيا برند با تصوير ذهنی شما هماهنگی لازم را دارد؟
اگر انسجام در هويت برند خود را حقظ کنيد مخاطبان با آگاهی و تمايل بيشتری به برند شما روی می آورند. توجه داشته باشيد که هماهنگی ميان تصوير ذهنی و برند شما پلی محکم برای روابطی عميق با مشتريان است.

توانمند سازی کارکنان

علاوه بر اينکه مشتريان تاثير به سزايی در تحقق اهداف شرکت دارند، کارکنان نيز می توانند با حضور خلاق خود به شما کمک کنند.
با ايجاد دوره های آموزشی جهت توانمند سازی کارکنان می توانيد از قدرت فکر آن ها بهره مند شويد. در طول زمان علاوه بر ايجاد ارتباط موثر با کارکنان ، ميزان بهره وری و بازدهی برند شما افزايش می يابد.

ارتباط عاطفی

برای ايجاد حس ترغيب در مشتريان و سرمايه گذاران توجه به عواطف فاکتوری مهم به حساب می آيد. برای ارتباط عميق با آن ها می توانيد حجم و کيفيت تعاملات را افزايش دهيد. عموما در کشور های آسيايي، عواطف عامل موثری بر خريد و سرمايه گذاری است.

کاربرد و مزيت برندسازی در تجارت و دهکده اقتصاد

برندها ارزش يک کمپانی و شرکت را بيان می کنند. در واقع برند صرفا يک تصوير ذهنی را برای شما ترسيم نمی کند بلکه منتقل کننده ادراک وابسته به تصوير ذهنی آن است.
برندسازی به شما کمک می کند تا در سطح بين المللی و جهانی مطرح شويد. لازم به ذکر است که برند سازی باعث ايجاد تمايز و رشد مستمر می شود كه هر دوی اين ها برای سازمان های كوچك به منظور كسب بقا و موفقيت ضروری است.
برندينگ باعث می شود برداشت مردم نسبت به برند افزايش يابد و با تقويت حس اعتماد آن ها افزايش خريد و ارجاع به ديگران پيش بيني می شود.
در دنيای تجارت برندينگ ارزش و سطح کاری شما را افزايش می دهد و در نتيجه فرصتی مناسب برای سرمايه گذاران را پديد می آورد. با افزايش سطح کاری، ميزان رضايت و حس تعلق به کار در روحيه کارکنان تحولات جدی را به ارمغان می آورد.

نحوه و مراحل ثبت برند

برای اینکه اقدام به ثبت برند کنید نیاز به فردی دارید تا تخصص کافی و تجربه بالایی در انجام امورات آن داشته باشد. از این رو اگر خودتان بخواهید اقدام به ثبت برند و علامت تجاری کنید بهتر است قبلاً با یک موسسه ثبت شرکت و موسسه ثبتی مشاوره گرفته باشید. بنابراین برند شما باید توسط کارشناسان مخصوص و مرتبط با این حوزه بررسی و تایید شود. در این صورت امکان ثبت برند برای شما وجود خواهد داشت.

مدارک ثبت برند

اين مدارک برای شخص حقوقی و حقيقی متفاوت می باشد.
شخص حقوقی

 • کپی کارت ملی.
 • کپی شناسنامه.
 • کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت. (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد).
 •  کپی مجوز فعالیت.
 •  کارت بازرگانی.

شخص حقيقی

 • کپی کارت ملی.
 • کپی شناسنامه.
 • کپی کارت بازرگانی. (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد).
 • کپی مجوز فعالیت.

مراحل ثبت برند

 انتخاب نام برند
اولين و مهم ترين مرحله انتخاب يک نام خلاقانه و منحصر به فرد است. توجه داشته باشيد که نام برند شما، نامي است می خواهید با آن سال ها فعالیت کنید و بین مشتریان و در بازار معروف شوید. پس زمان بيشتری را برای انتخاب نام برند اختصاص دهيد.
استعلام نام قبل از ثبت
برای استعلام می توانيد به یکی از سایت های معتبر در این زمینه مراجعه کرده و در بانک اطلاعاتی سازمان مالکیت صنعتی جستجوی پیشرفته ای کنيد. در این صورت از این موضوع مطمئن خواهید شد که برند شما چقدر مناسب است. از طرفی این استعلام گیری کمک می کند تا شما دریابید که نام تجاری مورد نظر شما تا چه اندازه مورد تأیید مراجع ذی ‌صلاح قرار دارد. زیرا اگر این نام خلاف قوانین ثبت برند باشد و همچنين یک نام یا یک علامت تجاری در حوزه فعالیت شما قبلا ثبت شده باشد شما نمی توانید دیگر آن نام را برای خود به ثبت برسانید.
استعلام برند باعث می شود احتمال رد شدن برند شما در سامانه درصد بالایی کاهش یابد.

 آماده کردن مدارک مورد نیاز
بعد از انتخاب نام و استعلام از احتمال ثبت، نياز است مدارک لازم جهت ثبت برند را که پيش از مشخص کردن مراحل بيان کرديم، فراهم کنيد. با تهیه مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی یا نماینده قانونی هر یک، برای تکمیل پرونده به سازمان مربوطه مراجعه کنيد.
بعد از تایید اولیه برند در سایت است که باید نسخه فیزیکی مدارک را تحویل اداره ثبت بدهید و تا قبل از آن نیاز نمی باشد.

ثبت اظهارنامه در سایت اداره مالکیت
در حقیقت آغاز پروسه ثبت برند تجاری از اینجا شروع می شود که وارد وب سایت مالکیت معنوی کشور می شوید. با ورود به بخش ثبت نام باید اقدام به ثبت نام با وارد کردن مشخصات اولیه و براي تایید حساب کاربری گواهی امضا از دفترخانه اسناد رسمی دریافت کنيد.

پرداخت هزینه اظهارنامه در سایت
بعد از ثبت اظهارنامه در سايت بايد هزینه مربوطه به ثبت اظهارنامه را نیز پرداخت کنید تا سامانه اظهارنامه شما را ثبت و روند بررسی پرونده شما را آغاز کند. به عنوان مثال هزینه مربوط به ثبت اظهارنامه، به ثبت رساندن برند، به تاخیر افتادن تمدید ثبت برند و مواردی از این قبیل توسط شما پرداخت مي شود. شايان ذکر است که ميزان پرداختي شخص حقيقي با شخص حقوقی متفاوت است. سپس فرمی به شما داده می شود که حاوی اطلاعات کاربری است.
با مراجعه مجدد به سامانه مالکیت معنوی می توانید با وارد کردن اطلاعات فرم، نام کاربری و پسورد خود را دریافت کنید. دقت داشته باشيد که اطلاعات شما به درستی وارد سامانه شده باشد.

چاپ آگهی تقاضای ثبت در روزنامه رسمی
چاپ آگهی درخواست ثبت برند بدین سبب صورت می گیرد که هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به ثبت آن اعتراض داشته باشد حقوق مدنی وی اجازه اعتراض به ثبت را می دهد.
مدت زمان اطمینان از ثبت علائم تجاری حداقل 45 روز می باشد.
 مراجعه حضوری به اداره مالکیت
پس از طی مراحل فوق و در صورتی که شخصی نسبت به ثبت برند شما اعتراض نداشته باشد، اظهارنامه ثبت شده از طرف کارشناسان در قالب يک پيامک مورد تایید واقع می شود.

پرداخت حق الثبت برند
در صورتی که متن آگهی مورد تأیید باشد، باید هزینه های مرتبط با ثبت آگهی در روزنامه های رسمی کشور را پرداخت کنيد. هزینه ای که برای این آگهی پرداخت می کنید به تعداد کلمات و متن تهیه شده توسط شما بستگی دارد. با پرداخت این هزینه حدوداً یک هفته زمان میبرد تا روزنامه نوبت دوم چاپ و به آدرس شما ارسال شود. همچنین پرداخت هزینه حق الثبت اقدامی تکمیلی است که باید در این زمان انجام دهید.

پرداخت هزینه روزنامه رسمی نوبت دوم
برای آگاهی مردم از برند سازی شما و اعتبار بخشيدن به برند ثبت شده، می توانيد برای بار دوم به عنوان آگهی رسمی ثبت علامت تجاری در روزنامه رسمی چاپ کنيد که این برند در فلان طبقه به نام فلانی ثبت گردید. با تصدیق ثبت پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل، صاحب علامت می شود .

تحویل گرفتن گواهی 10 ساله ثبت برند
آخرین مرحله از مراحل ثبت برند آن است که با در دست داشتن مدارکی مانند یک نسخه از هر دو روزنامه رسمی نوبت اول و دوم، یک نسخه از اظهارنامه علامت تجاری و ۱۰ نمونه از برند در ابعاد ۶*۶ به اداره مالکیت معنوی مراجعه کنيد و ضمن ارائه رسید، سند برند خود را تحویل بگیرید.

برند های ممنوعه

اگر در برند انتخابی شما از برند های شناخته شده و … استفاده شود و مخالف با موازین اسلامی و اجتماعی باشد، نمی توانيد در مراحل ثبت قدم بگذاريد.

 • نماد پرچم کشور ها.
 • نمادهای دولتی، هلال احمر و … .
 • علامت هایی که خلاف عرف جامعه باشد و یا نظم عمومی را مختل کند.
 • علائمی که انتخاب می شود نباید گمراه کننده و بي ربط باشد.
 • تشابه زیاد دو برند و نام به گونه اي که قابل تشخیص از هم نباشد.
 • نشانه های سلطنتی، سازمان های بین المللی و… وارد برند نشود.

حفاظت از برند و علامت تجاری

در برخی موارد، حفاظت از ثبت برند می ‌تواند به فراتر از کلمات، نمادها و عبارات گسترش یابد تا جنبه های دیگری از محصول مانند رنگ آن یا بسته بندی آن را شامل شود.
به عنوان مثال انتخاب رنگ قرمز براي نوشابه برند معروف کوکاکولا بسيار خلاق و آگاهانه است و بدين سبب هيچ شرکت ديگري نمي تواند از اعتبار شما استفاده کند.
در نتيجه فقط شما قادر خواهید بود از نام برند خود حفاظت کنید که قبل از ثبت آن نیز باید به استعلام قابلیت ثبت برند آنلاین بپردازید.

 

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها

اگر برای دستيابی به اهداف خود به فعاليت های حقوقی می پردازيد، برای اعتبار بخشيدن به کارتان نيازمند ثبت شرکت در سامانه های مرتبط با ثبت هستيد. نام گذاری شرکت به تنهايی نمی تواند از برند شما محافظت کند. لازم است يک قرارداد حقوقی و تجاری يا حقوقی و غير تجاری شکل بگيرد.

 

يکی از مهم ترين مسائل در قانون تجارت، ثبت شرکت در اداره ثبت می باشد. در اين مقاله کلیه مسائل مربوط به ثبت برند برای شما با بيانی ساده توضیح داده می شود.

تعريف شرکت و انواع آن در قانون تجارت

شرکت به معنای شريک شدن و نهادی قانونی با فعالیت‌ های مخصوص بازرگانی است. تعریف شرکت در اصطلاح حقوقی اجتماع تعدادی از افراد است که فعالیت خاصی را اعم از تجاری، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند. به تعبير ديگر به قراردادی اطلاق می شود که بر اساس آن شرکا سود و زيان حاصل از شرکت را بین خودشان تقسیم می کنند. شرکت ها از تاریخ ثبت طبق ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می شوند. در اين زمان است که دارای امتيازات، جواز و پروانه می شوند. اشخاص حقوقی بوسيله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه خود دارای صلاحیت هستند ، شرکت را اداره می کنند. شرکت ها به دو نوع تجاري و حقوقی (مدنی) تقسيم می شوند.
در قانون مدنی به شرکت های مدنی و مقررات آن ها اشاره شده است. مقصود از شرکت های مدنی يازده عقود اسلامی است که شامل عقود مضاربه، بيع ، جعاله و … می شود.

تفاوت شرکت تجارتی با شرکت مدنی

با تکيه بر ماده 5 قانون تجارت، هدف از تشکيل شرکت تجاری همکاری و جلب منفعت اقتصادی است. اما در تاسيس شرکت مدنی انگيزه تجاری نداريم. در ماده 571 قانون مدنی، شرکت مدنی از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد تشکيل می شود.
در شرکت تجاری تصمیمات راجع به شرکت عمدا با اکثریت آراء اتخاذ می شود، ولی در شرکت مدنی طبق ماده 576 قانون مدنی برای انجام دادن هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال مشاع اتفاق نظر و رای کلیه شرکا الزامی است. به عبارت ديگر می توان گفت در شرکت مدنی تصمیم گیری بر پایه اتفاق آرا یعنی رضایت تمامی شرکاست.
شرکت های تجاری متعهد هستند که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شوند. به همين واسطه شماره ثبت دریافت دارند و بايد شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند. در صورتی که شرکت های مدنی هیچ اجباری به ثبت شرکت ندارند.
انحلال شرکت های تجاری بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت (قانون136،161 و 189) و ناشی از اراده جمعی شرکاء صورت می پذیرد. در واقع انحلال شرکت تجاری تابع تشریفات خاصی است. در صورتی که طبق ماده  589 مدنی، شرکت مدنی با تقاضای انحلال و تقسیم اموال مشترک از طرف هر یک از شرکاء منحل می شود.

ثبت شرکت موج نو

شرکت تجاری

در قانون تجارت درباره شرکت های تجارتی تعریف دقیقی ارائه نشده است. شرکت های تجارتی را در ماده 20 قانون تجارت به هفت نوع تقسیم می کنند.

 شرکت سهامی

یک شرکت سهامی توسط گروهی از سهامداران که مالکیت بخشی از شرکت را دارند تاسیس می ‌شود. سهامداران به ازای هر سهم خود ،هیئت مدیره را تشخيص می دهند. هيئت مديره مديريت و نظارت شرکت را برعهده دارد. بااينکه تشکیل یک شرکت سـهامی الزاماً با هدف سودآوری نیست، اما بیشتر شرکت های سهامی جهت ایجاد سود برای سهامداران ایجاد می ‌شوند. در صورتی شما صاحب بخشی از آن شرکت سهامی می ‌شوید که سهم شرکتی را بخريد.

شرکت سهامی عام

يکی از کامل ترين نوع شرکت های سهامی ، شرکت سهامی عام است. تعداد اعضا در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر است. سرمايه ابتدايی شرکت در موعد تاسيس بايد حداقل 5.000.000 باشد. در شرکت سهامی عام بخشی از سرمايه با فروش سهام توسط سهامداران به مردم عادی (اوراق بهادار) تامین می گردد. شايان ذکر است که امضای اظهارنامه ثبت شرکت توسط موسسین حتما بايد درج شود.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکت هایی هستند که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد. اين نوع شرکت ها دارای شخصيت حقوقی مستقل هستند.
بر اساس ماده۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای تشکیل شرکت سهامی بایستی حداقل تعداد شرکا در این شرکت سه نفر باشد و در صورتی که این میزان تامین نگردد امکان تأسیس این شرکت وجود نخواهد داشت.

ثبت شرکت سهامی خاص

‌ماده 17 – مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می‌ شود . پس از رسیدگی و احراز پذیره‌ نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ‌ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول ‌سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده‌ دار آن گردیده ‌اند. از این ‌تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌ شود.
بواسطه ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون تجارت قبل از ثبت شرکت نیز شرکت سهامی به وجود می‌ آید. توجه داشته باشيد که قانون گذار برای عدم ثبت آثاری را پیش بینی نموده است. به زبان ساده می توان گفت بر این اساس شرکت سهامی خاص از زمانی که مدیران و بازرسان این شرکت به صورت کتبی سمت خود را قبول می نمایند. پس از اینکه اساسنامه شرکت به امضای کلیه سهامداران رسید و موارد ماده ۲۰ لایحه اصلاح قانون تجارت رعایت گردید، شرکت سهامی خاص تاسیس شده محسوب می‌گردد. تاسیس آن نیازمند ثبت نمی باشد. یعنی قبل از ثبت شرکت نیز این شرکت با رعایت شرایط گفته شده تاسیس شده محسوب می شود ولی این شرکت باید ظرف مهلت شش ماه از زمان تشکیل شرکت به ثبت برسد.

 شرکت با مسئولیت محدود

در معنی کلی می توان گفت حداقل دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری شرکتی را تشکیل می دهند که مسئولیت هر یک از شرکاء در پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه و سهم شراکت آنها می باشد. توجه داشته باشيد که نام کامل شرکت (شرکت با مسئوليت محدود) حتما درج شود. در غير اين صورت قرارداد اعتباری نخواهد داشت. اگر سهوا و يا عمدا نام يکی از شرکا در کنار شرکت به کار برده شود، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
در اين شرکت سرمایه به سهم الشرکه تقسیم می شود. با استناد بر ماده 112 قانون تجارت ایران، به هيچ عنوان نمی توان شرکا را مجبور به افزایش سرمایه و یا زیاد کردن سهم الشرکه کرد.
شايان ذکر است که در شرکت های با مسئولیت محدود، یک یا چند نفر به عنوان مدیر انتخاب می شوند که وظایف مختلفی را به عهده میگیرند. امکان دارد مدير خارج از شرکا نیز باشد و برای مدت محدود یا نامحدودی اداره شرکت را بر عهده می گیرد. اما در شرکت های سهامی عام، در کمترین حالت 5 نفر و در شرکت های سهامی خاص، حداقل 3 نفر مدیر برای مدت مشخص حداکثر 2 سال تعیین می شوند.

شرکت مختلط غیر سهامی

بر اساس ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که موضوع آن الزاما امور تجارتی تحت عنوان اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.
شرکت مختلط غير سهامی در دو رده شريک دارد. اين شرکا عبارتند از شرکای ضامن و شرکای با مسئولیت محدود در نتيجه ماده 142 ق. ت ، روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد بود. وجود اساسنامه الزامی نيست وليکن در برخی تصمیمات مانند تغییر تابعیت شرکت و… باید اتفاق آرا وجود داشته باشد.
سرمایه هر دو شریک مانند شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود به سهم الشرکه تقسیم می شود. در ماده 149 و 148 قانون تجارت شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء تمام یا بخشی از سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند. اگر چنین کند شخص مزبور حق دخالت در اداره شرکت را ندارد. همچنين حق نظارت و صورت برداری از حساب های شرکت را نيز ندارد.
اداره شرکت با استناد بر ماده 144 قانون تجارت به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است.

برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی به چه مدارکی احتياج داريم؟

 • دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
 • دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
 • دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
 • فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا
 • اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه

 شرکت مختلط سهامی

مطابق ماده 163 قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که بین یک عدد شرکت تضامنی و شرکت سهامی تشکيل می گردد. در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
برای تشکیل شرکت مختلط سهامی حداقل به ۴ شخص نیاز داریم. سه شخص از آن ها به عنوان سهامدار و دیگری به عنوان شریک ضامن خواهند بود.
توجه داشته باشيد که در اين نوع شرکت برخلاف شرکت با مسئوليت محدود، ذکر عبارت شرکت مختلط و نام حداقل یکی از شرکای ضامن در اسم شرکت الزامی است.
مقررات لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامي را در ماده 166 تا 169 قانون تجارت مرقوم شده است لذا جهت سهولت و ساده تر شدن مطالب خلاصه ای از آن را مشاهده می کنيد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،شامل تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 • يک نسخه مصدق از اساسنامه
 • يک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

شرکت نسبی

با تکيه بر ماده 183 قانون تجارت شرکت نسبی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت دارد، تعيين می گردد.
مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی کاملا شبیه به شرکت تضامنی است. در نتيجه برای شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود. مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.
مواد 183،184 و 185 قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی را بيان می کند. طبق اين مواد شرکت نياز به وجود حداقل دو شريک دارد. لازم به ذکر است که حتما در کنار اسم شرکت، عبارت (نسبی) به همراه نام یک شریک لحاظ گردد. پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی نيز يکي از شرايط مهم جهت تشکيل شرکت است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 • دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
 • دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده.
 • دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده.
 • تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت.
 • اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 • تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظارت(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد).
 • اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل.
 • دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین.
 • دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره.
 • اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

 شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که اشخاص حقیقی هم‌ صنف به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ‌شرکاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی در جهت اهداف ذکر شده در قانون بخش تعاونی تشکیل می شود. باید توجه داشت تعداد اعضاء شرکت تعاونی نباید از هفت نفر کمتر باشد. برای عضويت در شرک های تعاونی بايد تابعیت ایرانی داشته باشيد. نداشتن ممنوعیت قانونی نيز از شرايط مهم عضويت است.
در ماده‌ی ۲۶ قانون تجارت تعاونی‌ های تولیدی، شامل تعاونی ‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر این ها فعالیت می‌ نمایند. به موجب ماده‌ی ۲۷ قانون تجارت ‌تعاونی ‌های توزیع، عبارتند از: تعاونی ‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ‌ها و قیمت ‌ها تأمین می‌ نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی

 • 4 نسخه از اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی.
 • 4 نسخه از درخواست کتبی ثبت.
 • 4 نسخه از طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون.
 • 4 نسخه از رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه‌ی سرمایه.
 • 4 نسخه از موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه.
 • 4 نسخه از مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه.
 • 4 نسخه از صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.

برای ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکت ها چه مراحلی را بايد طی کنيم؟

مرحله اول
نوع شرکت خود را مشخص نمایید.
به مطالب قبل باز گرديد و نوع شرکت ها را بررسی کنيد. شما در اين مرحله بايد توجه داشته باشيد که اهداف و شرایط شما با کدام نوع از شرکت ها سازگار است. به عنوان مثال، اگر در مقیاس کوچک کار می کنيد از شرکت مسئولیت محدود استفاده کنيد. چرا که با دو نفر قابل ثبت است و برخی دشواری های شرکتهای سهامی خاص را ندارد.
اگر نياز به وام از بانک ها داريد و فعاليت های مشابه آن را انجام می دهيد از شرکت سهامی خاص استفاده کنيد.

مرحله دوم
شرکا و سهامداران شرکت را تعیین کنید.
مهم ترین و چالش برانگيزترين مرحله ثبت شرکت، انتخاب و تعیین شرکا و سهامداران است. شرکا و سهامداران بزرگترین دارایی معنوی یک شرکت هستند به همین دليل بايد در انتخاب آنان هوشيار باشيد.
مرحله سوم
میزان و نوع سرمایه شرکت را مشخص کنید.
منظور از نوع سرمایه، سرمایه نقدی و غیرنقدی شرکت است. در موعد تصمیم برای ثبت شما باید میزان هر یک از این سرمایه ها را مشخص کنید. در قانون تجارت کشور حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال تعیین شده است.
سرمايه غير نقدي نيز شامل ملک، خودرو و …مي باشد. میزان ارزش آنها توسط نظر کارشناسان تعیین می شود.
مرحله چهارم
موضوع فعالیت شرکت را تعیین نمایید.
در اين مرحله شما حتما بايد با یک کارشناس یا مشاور در این باره مشورت نمایید تا صحت موضوع فعالیت انتخاب شده شما برای شرکت را تایید کند. در غير اين صورت هنگام ثبت به مشکل جدی بر می خوريد.
مرحله پنجم 
نام شرکت را انتخاب کنيد.
نامی که رعایت تمامی ضوابط و قوانین برای شرکت انتخاب می شود بایستی در عین حال جذابیت لازم را نیز داشته باشد در یک کلام برازنده شرکت و صاحبان آن باشد. در قانون تجارت کشور ذکر شده است که نامی که برای شرکت خود انتخاب می کنید باید حداقل دارای سه واژه خاص باشد که عین یا مشابه به آن قبلا ثبت نشده است. توجه داشته باشيد که نام انتخابی شما همانند برندهای ديگر نباشد. در غير اين صورت کاری غير مجاز انجام داده و بايد نام شرکت را تغيير دهيد.
مرحله ششم
سمت اعضای هیئت مدیره را تعیین کنید.
اعضای هیئت مدیره در هر شرکتی شامل سمت های رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت می باشد. با تعیین سمت این افراد، در حقیقت افرادی که در شرکت حق امضا دارند نیز مشخص می شوند. اعضای هيئت مديره اعتبار برند شما هستند.

مرحله هفتم
مدارک مورد نیاز را آماده و به امضا برسانید.
مرحله هشتم
مدارک را به اداره ثبت پست کنيد.
مرحله نهم 
هزینه آگهی تاسیس در روزنامه رسمی را پرداخت کنید.